Slider

Podstawową formą działalności FRDL MISTiA są usługi szkoleniowe adresowane do administracji samorządowej, dlatego przygotowując comiesięczne oferty szkoleń otwartych dokładamy wszelkich starań, by proponowana tematyka była stale aktualizowana i poszerzana o tematy najbardziej w danej chwili ważne, by odpowiadała na bieżące potrzeby samorządów, a także sugestie i potrzeby uczestników naszych szkoleń wskazywane w bezpośrednich rozmowach bądź ankietach ewaluacyjnych wypełnianych po szkoleniach.


Formularz zgłoszenia na szkolenie

Obszary szkoleń

Szkolenia on-line

Finanse, rachunkowość, podatki

Kadry, prawo pracy, płace

KPA, prawo administracyjne, organizacja urzędu, archiwa

Ochrona danych osobowych, RODO

Kultura, sport, NGO, promocja

Nieruchomości, zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo

Ochrona środowiska, gospodarka komunalna

USC, ewidencja ludności, dowody osobiste

Działalność gospodarcza, alkohole

Pomoc społeczna, zdrowie

Komunikacja, transport, drogi

Radni, biuro rady

Zamówienia publiczne

Fundusze europejskie

Rozwój osobisty

Pozostałe

Font Resize
Kontrast Tytułów