Slider

Szkolenia zamknięte

Realizujemy szkolenia w formie zamkniętej w miejscu i terminie wskazanym przez Państwa w następujących obszarach tematycznych:

 • Finanse, rachunkowość, podatki
 • Kadry, prawo pracy, płace
 • KPA, prawo administracyjne, organizacja urzędu, archiwa
 • Ochrona danych osobowych, RODO
 • Oświata
 • Kultura, sport, NGO, promocja
 • Nieruchomości, zagospodarowanie przestrzenne, budownictwo
 • Ochrona środowiska, gospodarka komunalna
 • USC, ewidencja ludności, dowody osobiste
 • Działalność gospodarcza, alkohole
 • Pomoc społeczna, zdrowie
 • Komunikacja, transport, drogi
 • Radni, biuro rady
 • Zamówienia publiczne
 • Fundusze europejskie
 • Rozwój osobistyDodatkowo każde z oferowanych szkoleń otwartych może zostać zrealizowane u Państwa w firmie w formie zamkniętej. Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe w wersji papierowej lub elektronicznej oraz imienne certyfikaty ukończenia szkolenia.

  Cena szkolenia jest każdorazowo ustalana indywidualnie.

Osoba kontaktowa:

Magdalena Stawiarska, Kierownik Zespołu ds. szkoleń

tel. 12 623 72 44, e-mail: magdalena.stawiarska@old.mistia.org.pl

 

 

Font Resize
Kontrast Tytułów