Slider

Spotkanie Forum Urzędników Europejskich – 9 czerwca, online

Szanowni Państwo,

zapraszam na kolejne spotkanie online Forum Urzędników Europejskich,
które odbędzie się 9 czerwca 2020 r. (wtorek) w godz. 10.00-13.00.

Temat spotkania: Konstruowanie strategii rozwoju jst w kontekście nowej perspektywy finansowej UE i zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych.

Gościem Forum będzie Pan Wojciech Odzimek – Wicedyrektor FRDL MISTiA, ekspert, konsultant w dziedzinie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz planowania i zarządzania strategicznego w jst, moderator procesów budowy strategii rozwoju dla różnych szczebli samorządu terytorialnego w Polsce i za granicą, realizator badań, analiz i audytów w sferze publicznej i gospodarczej. Konsultant i trener zarządzania i planowania strategicznego w jst, ngo i podmiotach ekonomii społecznej. Posiada wieloletnie doświadczenie w kierowaniu projektami z zakresu planowania i zarządzania strategicznego (moderowanie sesji strategicznych, konstruowanie strategii i planów rozwojowych, facylitacja spotkań zespołów zadaniowych, prowadzenie badań kompetencji pracowników samorządowych oraz jakości usług publicznych, opracowywanie analiz społecznych i gospodarczych, realizacja audytów oświaty itp.). Współautor wielu strategii samorządowych, planów rozwoju lokalnego, programów rewitalizacji, wieloletnich planów inwestycyjnych, strategii oświatowych i innych branżowych w Polsce i na Ukrainie. Ekspert w zakresie rozwoju lokalnego i regionalnego oraz współpracy rozwojowej. Realizuje doradztwo w jst, ngo i podmiotach ekonomii społecznej, a także projekty pomocy rozwojowej dla krajów Partnerstwa Wschodniego i innych krajów będących w fazie transformacji (m.in.: Ukraina, Mołdowa, Czarnogóra, Gruzja, Albania, Białoruś), współfinansowanych przez Komisję Europejską, MSZ RP, British Know-How Fund, USAID i inne. Współautor licznych publikacji z tego zakresu.

Z wyrazami szacunku

Agnieszka Majewska-Siwek

Koordynator Forum

Font Resize
Kontrast Tytułów