Slider

Zapraszamy do udziału w Forum Zamówień Publicznych

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na zgłaszane nam potrzeby utworzenia platformy współpracy, wymiany wiedzy, doświadczeń i informacji dla osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie przetargów i zamówień publicznych w jednostkach, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie zaprasza do utworzenia – wzorem innych, działających od wielu lat przy MISTiA – stałego Forum o nazwie:

Forum Zamówień Publicznych

Forum to byłoby platformą współpracy i integracji osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie przetargów i zamówień publicznych w swoich jednostkach,w szczególności kierowników działów zamówień publicznych, specjalistów ds. zamówień publicznych oraz innych pracowników odpowiedzialnych za wszystkie aspekty związane z zamówieniami publicznymi. Stanowiłoby także wsparcie dla Państwa środowiska zawodowego, służyło poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania poprzez omawianie praktycznych rozwiązań kwestii, które budzą najwięcej wątpliwości.

Proponujemy comiesięczne, cykliczne spotkania konsultacyjne z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków, w trakcie których omawiane będą istotne zagadnienia dotyczące zamówień publicznych.

Podczas pierwszego spotkania Forum, które odbyło się 30 stycznia br. został wybrany Zarząd, w skład którego weszli;

  • Bogumiła Góra – Prezes
  • Piotr Łakomy – Wiceprezes
  • Jarosław Strojny – Wiceprezes
    oraz członkowie
  • Joanna Hankus
  • Karolina Majka

 

Zapraszamy do udziału w pracach Forum wszystkich zainteresowanych problematyką zamówień publicznych.

Deklaracja członkowska

Projekt statutu

Kalendarium spotkań w 2020 r.;

30.01., 27.02., 26.03., 23.04., 28.05., 25.06., 23.07., 27.08., 24.09., 22.10., 26.11., 17.12.2020 r.

 

Font Resize
Kontrast Tytułów