Slider

Forum Oświaty Samorządowej – 8 czerwca 2020 r. – spotkanie on-line

Szanowni Państwo,

 Zapraszam na kolejne spotkanie Forum Oświaty Samorządowej, które odbędzie się 8 czerwca br. o godz. 10.00 w formie on-line.

 Temat:

Kontrola prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Prowadząca: Małgorzata Jagiełło – Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli i pracowników samorządowych; praktyk z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego związanych z zarządzaniem
i administrowaniem oświatą; doświadczony wykładowca.

 Z poważaniem

Jolanta Przejczowska

Font Resize
Kontrast Tytułów