Slider

Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w JST

Forum  utworzone w 2018 roku, jest odpowiedzią na wejście w życie Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które wymogło – z jednej strony – dostosowania w organizacjach wszystkich procesów, systemów informatycznych i dokumentacji do nowych wymagań w obszarze danych osobowych osób fizycznych, a – z drugiej strony – nabycia nowych kompetencji do pełnienia funkcji Inspektorów Ochrony Danych Osobowych oraz funkcji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzanie danych
w jednostkach.

Utworzone Forum jest platformą współpracy i integracji osób pełniących funkcje Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych, a także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo informacji i przetwarzania danych w jednostkach. Stanowi wsparciem środowiska zawodowego, służy poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji oraz doskonaleniu metod działania.  Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych JST liczy obecnie  52 członków.

Spotkania Forum odbywają się  w czwartą środę miesiąca.

Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:

  • Prezes – Rafał Szałaśny, Urząd Gminy Brzeszcze,
  • Wiceprezes – Damian Król, Urząd Gminy Proszowice,
  • Wiceprezes – Grzegorz Palkij, Urząd Gminy Dobra,

Członkowie:

  • Beata Sięka – Starostwo Powiatowe w Nowym Targu,
  • Anna Łyżwa – FRDL MISTiA.

 Terminy spotkań w 2020 r.:

22.01., 26.02., 25.03., 22.04., 27.05., 24.06., 22.07., 26.08., 23.09., 28.10., 25.11., 16.12.

Koordynator Forum:

Tomasz Mazur, e-mail: tomasz.mazur@old.mistia.org.pl

Font Resize
Kontrast Tytułów