Slider

Małopolskie Forum Prawników Administracji Publicznej

Małopolskie Forum Prawników Administracji Publicznej jest platformą umożliwiającą edukację, konsultacje i wymianę poglądów prawników zajmujących się działalnością lub pracujących dla administracji państwowej i samorządowej.

Założony cel Forum realizowany jest poprzez comiesięczne spotkania z przedstawicielami organów kontroli, sądów administracyjnych i innych instytucji powołanych do sprawowania nadzoru prawnego nad jednostkami administracji publicznej, a także z przedstawicielami nauki. Spotkania Forum to również doskonałe miejsce do wymiany poglądów i opinii pomiędzy jego uczestnikami.

Forum skierowane jest do radców prawnych zatrudnionych bądź współpracujących z jednostkami administracji publicznej. Z uwagi na fakt, iż na spotkaniach Forum omawianych jest wiele uniwersalnych tematów dotyczących najbardziej aktualnych i istotnych zmian przepisów, naszą ofertę kierujemy również do szerszej grupy radców prawnych zainteresowanych tematyką poruszaną na spotkaniach Forum.

Zarząd Forum:

  • mec. Wanda Chmielowska (Prezes Zarządu Forum)
  • mec. Teresa Ludzia
  • mec. Joanna Żurek-Wójcik
  • mec. Irena Pelc
  • mec. Anna Zając

 

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej za pomocą:

  • poczty na adres: ul. Floriańska 31; 31-019 Kraków
  • faxem pod numer: (012) 633 51 54
  • na adres poczty elektronicznej: monika.brzegowska@old.mistia.org.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut:

Statut_MFPAP_nowy 2018

Deklaracja członkowska:

 

Kalendarium spotkań na 2020 rok:

22.01., 26.02., 25.03., 22.04., 27.05., 24.06., 22.07., 2.09., 23.09., 28.10., 25.11., 16.12

Font Resize
Kontrast Tytułów