Slider

Małopolskie Forum Pełnomocników ds. Uzależnień

To stosunkowo młode forum zawiązało się w styczniu 2012 r. po zorganizowanej kilka miesięcy wcześniej w FRDL MISTiA konferencji „Rozwiązywanie problemów uzależnień w praktyce samorządowej”. Uczestniczyli w niej pełnomocnicy ds. uzależnień, realizujący programy rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w małopolskich gminach. I właśnie część z tych osób to członkowie-założyciele forum liczącego dziś  40 osób. Wśród nich są pełnomocnicy ds. profilaktyki, przewodniczący GKRPA, pełnomocnicy ds. uzależnień, koordynatorzy ds. rozwiązywania problemów uzależnień.

 

Zarząd Forum:

  • Przewodniczący – Tomasz Ciałowicz, UMiG Słomniki
  • Wiceprzewodniczący – Renata Chrabąszcz, UMiG Szczucin
  • Wiceprzewodniczący – Elżbieta Skwarczek, UG Zabierzów
  • Członkowie Zarządu:
    • Beata Rawicka, UG Czarny Dunajec
    • Dorota Kuśnierz, UG Trzciana
    • Agnieszka Majewska-Siwek, FRDL MISTiA

 

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej za pomocą:

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut:

Deklaracja członkowska:

 

Kalendarium spotkań na 2020 rok:

3.01, 7.02, 6.03, 3.04, 8.05, 3.06, 3.07, 14.08, 4.09, 2.10, 6.11, 4.12

Font Resize
Kontrast Tytułów