Slider

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Małopolski działa przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji od 2000 roku.  Członkami – założycielami Forum było 98 wójtów i burmistrzów z gmin województwa małopolskiego. Obecnie Forum gromadzi ponad 168 członków spotykających się na comiesięcznych zjazdach.

Zgodnie ze Statutem głównym celem działania Forum jest prezentowanie opinii członków Forum w sprawach dotyczących doskonalenia poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego. Forum to opiniotwórcza grupa samorządowa, oparta na wspólnocie interesów zawodowych, niezależna od sympatii politycznych.

Obecnie pracami Forum kieruje 10-osobowy Zarząd wybrany przez Walne Zebranie Członków w dniu 25 czerwca 2019 r. w następującym składzie:

 • Pani Małgorzata Małuch – Wójt Gminy Sękowa  – Prezes Zarządu
 • Pan Zbigniew Mączka – Burmistrz Radłowa – Wiceprezes Zarządu
 • Pan Paweł Sala – Burmistrz Miasta i Gminy Maków Podhalański – Wiceprezes Zarządu
 • Pan Tomasz Żak – Burmistrz Andrychowa – Wiceprezes Zarządu
 • Pan Tomasz Gromala – Wójt Gminy Lipnica Murowana
 • Pan Marek Jamborski – Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
 • Pan Jakub Jamróz – Wójt Gminy Łapsze Niżne
 • Pan Sławomir Paterek – Wójt Gminy Gnojnik
 • Pan Leszek Skowron – Wójt Gminy Korzenna
 • Pan Bogusław Antos – Wójt Gminy Brzeźnica

Forum organizuje, średnio raz w miesiącu, robocze debaty – “bez kamer i reflektorów”, na tematy najbardziej aktualne w danej chwili, priorytetowe dla wójtów i burmistrzów. Debaty te dają możliwość bezpośredniego dzielenia się obserwacjami na temat skuteczności funkcjonowania struktur samorządowych czy też możliwości wywiązywania się z nałożonych na samorząd obowiązków, a z drugiej strony – pozwalają na uzyskiwanie najbardziej kompetentnych informacji i odpowiedzi na pytania dotyczące bieżących problemów i perspektyw rozwoju województwa małopolskiego.

Wynikiem prowadzonych na Forum dyskusji są stanowiska Forum przygotowywane w imieniu gmin. Formułowane są w nich wnioski o zmianę treści ustaw i rozporządzeń, jak też opinie w sprawach istotnych dla samorządów. Stanowiska te kierowane są do odpowiednich ministrów, komisji sejmowych, jak też przekazywane do wiadomości wojewody i marszałka województwa.

Częstymi gośćmi Forum są Marszałek i Członkowie Zarządu Województwa Małopolskiego,  parlamentarzyści, najwyżsi rangą przedstawiciele administracji rządowej szczebla centralnego i wojewódzkiego.

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej za pomocą:

 • poczty na adres: ul. Floriańska 31; 31-019 Kraków
 • faxem pod numer: (012) 633 51 54
 • na adres poczty elektronicznej: tomasz.mazur@old.mistia.org.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Deklaracja:

 

Statut:

Font Resize
Kontrast Tytułów