Slider

Forum Urzędników Europejskich

Forum Urzędników Europejskich przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji rozpoczęło swoją działalność w 2003 roku. Do Forum należy 56 osób – pracownicy gmin i powiatów Małopolski, którzy zajmują się w szczególności poszukiwaniem możliwości i pozyskiwaniem środków finansowych na wsparcie rozwoju inwestycji w jst. Forum Urzędników Europejskich jest płaszczyzną wymiany doświadczeń, zdobywania wiedzy o ogłaszanych konkursach i terminach naborów wniosków na dofinansowanie różnych przedsięwzięć i uzyskiwania najbardziej aktualnych w tym zakresie informacji.

Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:

  • Dorota Buczek  (Urząd Miasta w Skale) – Przewodnicząca
  • Krzysztof Klimek (Starostwo Powiatowe w Brzesku) – Wiceprzewodniczący
  • Anna Kowalska (Urząd Gminy Mogilany) – Członek Zarządu.
  • Agnieszka Majewska-Siwek -(FRDL MISTiA) – Członek Zarządu

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej za pomocą:

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut:

Deklaracja członkowska:

Kalendarium spotkań na 2020 rok:

7.01.; 11.02.; 12.03.; 7.04.; 12.05.; 9.06.; 7.07.; 11.08.; 8.09.; 6.10.; 10.11.; 8.12

Font Resize
Kontrast Tytułów