Slider

Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej

Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej to dobrowolne, nieformalne zgromadzenie osób pełniących aktualnie funkcje sekretarzy gmin i powiatów. Kontynuuje działalność i dorobek funkcjonującego od 1992 roku Forum Sekretarzy Gmin.

Forum formuje solidarność zawodową, sprzyja podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, sugeruje nowe rozwiązania dla samorządu terytorialnego, promuje ciekawe osoby ze środowiska oraz prezentuje opinie członków wobec instytucji i organizacji.

FSSPP  zrzesza ok. 148 sekretarzy, głównie z województwa małopolskiego, ale także z województw: podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego.

Forum prowadzi działalność konsultacyjno-szkoleniową. Organizuje każdego roku kilkanaście spotkań 1-dniowych w Krakowie oraz 3-dniowe konferencje wyjazdowe w różnych miejscowościach regionu. Stałe spotkania odbywają się zawsze w pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 10.00-14.00 w FRDL MISTiA.

Pracami Forum kieruje Zarząd, w którego skład wchodzą:

  • Janusz Krzyżak (Urząd Miejski w Zakliczynie) – Prezes
  • Beata Skalska (Urząd Gminy Świątniki Górne) – Wiceprezes
  • Daniel Śmierciak (Urząd Miasta Stary Sącz) – Wiceprezes
  • Krzysztof Augustyn (Starostwo Powiatowe w Gorlicach)
  • Danuta Smyrak (Urząd Gminy Zembrzyce
  • Magdalena Walczak (Urząd Miasta i Gminy Miechów)
  • Robert Dziuba (Urząd Gminy Oświęcim)

Od lipca 1996 roku Forum prowadzi działalność wydawniczą redagując i rozprowadzając bezpłatnie wśród swoich członków Informator Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej. Założeniem tego kwartalnika jest przekazywanie wiadomości o bieżącej i planowanej działalności Forum Sekretarzy, relacje z comiesięcznych spotkań, promowanie ciekawych rozwiązań funkcjonujących w gminach jak też pisanie o wszystkich innych sprawach ważnych i ciekawych dla środowiska sekretarzy.

Wybitnym osobom, wspierającym rozwój samorządności, Forum przyznaje Kałamarze z Gęsim Piórem, symbole o charakterze pamiątkowym. Do tej pory otrzymały je 24 osoby.

FSSPP zaprasza do swojego grona wszystkich Sekretarzy Gmin i Powiatów zainteresowanych merytoryczną współpracą w serdecznej, koleżeńskiej atmosferze.

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!

 

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT FORUM

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej za pomocą:

DOKUMENTY DO POBRANIA:

porozumienie scan

deklaracja członkowska

Kalendarium spotkań na 2020 rok:

7.01., 4.02., 3.03., 7.04., 5.05., 2.06., 7.07., 8.09., 6.10., 3.11., 1.12.2020 r.

aktualności, Fora, Forum Sekretarzy
Fora, Forum Sekretarzy, Forum Sekretarzy Samorządów Polski południowej
Font Resize
Kontrast Tytułów