Slider

Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego

Forum działa przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie od maja 2002 roku. Jego członkami są kierownicy i pracownicy Urzędów Stanu Cywilnego z Województwa Małopolskiego. Do forum należy około 140 osób.

Spotkania służą rozwiązywaniu bieżących problemów zawodowych członków Forum. Są platformą dyskusji na temat poprawy jakości funkcjonowania Urzędów Stanu Cywilnego, możliwości doskonalenia umiejętności i wzbogacenia warsztatu pracy urzędników. Członkowie Forum maja także okazję do wymiany doświadczeń i informacji dotyczących specyfiki pracy USC w poszczególnych gminach.

Spotkania odbywają się 10 razy w roku w siedzibie FRDL MISTiA w Krakowie. Każdego roku organizowane są także spotkania wyjazdowe Forum.

 

Zarząd Forum:

Przewodnicząca: Mirosława Stawarz – Kierownik USC w Chrzanowie

Członkowie:

  • Marta Kazior – Kierownik USC w Zielonkach
  • Renata Wosik –Kierownik USC Libiąż
  • Agnieszka Pazdan – Kierownik USC Skawina
  • Paweł Lipowczan –Kierownik USC Liszki

 

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!

 

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej za pomocą:

  • poczty na adres: ul. Floriańska 31; 31-019 Kraków
  • faxem pod numer: (012) 633 51 54
  • na adres poczty elektronicznej: michta@old.mistia.org.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut:

Deklaracja członkowska:

 

Kalendarium spotkań na 2020 rok:

15.01, 12.02, 11.03, 15.04, 13.05, 17.06, 19.08, 16.09, 14.10, 18.11, 9.12.

Bez kategorii, Fora, Forum Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego
Font Resize
Kontrast Tytułów