Slider

Forum Oświaty Samorządowej

Forum Oświaty Samorządowej przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji rozpoczęło swą działalność w 1993 roku. Zrzesza 162 osoby– przedstawicieli gmin i powiatów województwa małopolskiego, odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych.

Comiesięczne spotkania szkoleniowo-konsultacyjne stanowią doskonałą okazję do wymiany doświadczeń a omawiane tematy wynikają z bieżących problemów i potrzeb uczestników. Członkowie Forum podnoszą swe kwalifikacje w czasie sesji szkoleniowych. Są także współtwórcami propozycji szkoleniowych do ofert FRDL MISTiA „Oświata w gminie i powiecie”.

Forum występowało do Sejmowej Komisji Edukacji i do Ministra Edukacji Narodowej opiniując projekty ustaw i rozporządzeń a także do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:

  • Bożena Sobocińska – przewodnicząca Zarządu, Kierownik Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Wilamowice
  • Barbara Rokowska  – wiceprzewodnicząca Zarządu,  Dyrektor Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich w Oświęcimiu
  • Grzegorz Jarecki – wiceprzewodniczący Zarządu, Dyrektor Centrum Księgowo-Administracyjnego Oświaty Gminy Krynica Zdrój
  • Jadwiga Batkiewicz – członek Zarządu, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Gminy Nowy Targ
  • Agnieszka Fliśnik – członek Zarządu, Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Biskupice

Spotkania odbywają się cyklicznie, w pierwszy poniedziałek miesiąca w siedzibie FRDL MISTiA. Wiosną i jesienią organizowane są trzydniowe szkoleniowe sesje wyjazdowe.

Tematy ostatnich spotkań to m.in.:

  • Zasady udzielania i rozliczania dotacji oświatowych w 2019 roku
  • Organizacja dowozu uczniów do szkół
  • Finansowanie zadań oświatowych
  • Zmiany w Kodeksie pracy i nowe regulacje prawne w Karcie Nauczyciela

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej za pomocą:

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut:

Deklaracja członkowska:

Kalendarium spotkań na 2020 rok:

13.01.; 3.02.; 2.03.; 6.04.; 4.05.; 8.06.; 6.07.; 24.08.; 7.09.; 5.10.; 9.11.; 7.12.2020 r.

Font Resize
Kontrast Tytułów