Slider

Forum Marki Lokalnej

Forum jest  platformą współpracy i integracji  osób zajmujących się tworzeniem i promocją marki lokalnej w jednostkach samorządu terytorialnego oraz w podległych jednostkach. Forum stanowi także wsparcie dla Państwa środowiska zawodowego, służy poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń, a nade wszystko doskonaleniu metod pracy i działania.

Liczymy na to,  że dzięki  wymianie doświadczeń i wykorzystaniu wiedzy ekspertów, gminy  będą miały okazję wypracować wspólną regionalną politykę budowania silnej marki lokalnej.

Każdy z Państwa, kto chciałby uczestniczyć w spotkaniach Forum Marki Lokalnej, proszony jest  o zapoznanie się ze statutem Forum  oraz wypełnienie i odesłanie deklaracji członkostwa do FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji: na adres poczty elektronicznej: mistia@old.mistia.org.pl lub monika.brzegowska@old.mistia.org.pl.

Spotkania Forum w 2019 roku będą się odbywały raz w kwartale.

Terminy spotkań Forum Marki Lokalnej w 2020 roku:  15.01, 2.04, 2.07, 1.10, 3.12

Wysokość składki członkowskiej w 2020 r. wynosi: 210 zł + 23% VAT w kwartale.

Pracami Forum kieruje Zarząd w składzie:

  1. Marek Tarnowski – PREZES (Urząd Miasta Oświęcim)
  2. Anna Fajfer – Wiceprezes (Urząd Gminy Oświęcim)
  3. Magdalena Turkawska – Wiceprezes (Urząd Miasta i Gminy w Skawinie)
  4. Sabina Kierepka (Starostwo Powiatowe w Bochni)
  5. Monika Brzegowska (FRDL MISTiA)

Z poważaniem,

Koordynator Forum Monika Brzegowska:  monika.brzegowska@old.mistia.org.pl

Do pobrania:

Deklaracja członkowska

Projekt statutu

Font Resize
Kontrast Tytułów