Slider

Forum Koordynatorów Zarządzania Kryzysowego

Celem działania Forum jest doskonalenie funkcjonowania samorządu terytorialnego poprzez wymianę opinii i poglądów członków Forum. W czasie każdego spotkania uczestnicy mają okazję przedyskutować i rozwiązać wiele problemów, z którymi borykają się w swej pracy przy realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

 

Wspólne spotkania są doskonałą okazją do podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kontakt ze specjalistami w różnych dziedzinach. Forum daje możliwość wymiany doświadczeń i informacji wśród osób pracujących na tym samym polu zawodowym.

 

Forum liczy 79 członków, którzy w urzędach gminnych i powiatowych są odpowiedzialni za szeroko pojęte zarządzanie kryzysowe i obronę cywilną. Wielu z nich pełni również funkcje pełnomocników wójta/burmistrza/prezydenta ds. ochrony informacji niejawnych. Forum działa przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji od 2000 r.

 

Pracami Forum kieruje Zarząd Forum w składzie:

  • Prezes – Marzena Ćwiękała (Starostwo Powiatowe Sucha Beskidzka)
  • Wiceprezes – Danuta Głownia (Urząd Miejski Alwernia)
  • Wiceprezes – Maciej Nowak (Urząd Miejski Krzeszowice)
  • Sekretarz Zarządu – Magdalena Bocheńska (Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia)
  • Członek Zarządu – Paweł Morek (Urząd Gminy Iwanowice)
  • Członek Zarządu – Tomasz Mazur (MISTiA)

 

Zachęcamy do udziału w pracach Forum!

 

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej za pomocą:

  • poczty na adres: ul. Floriańska 31; 31-019 Kraków
  • faxem pod numer: (012) 633 51 54
  • na adres poczty elektronicznej: mazur@old.mistia.org.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut

Deklaracja członkowska

Kalendarium spotkań na 2020 rok:

20.01, 17.02, 16.03, 20.04, 18.05, 15.06, 13.07, 21.09, 19.10, 16.11, 21.12

Font Resize
Kontrast Tytułów