Slider

Forum Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych Jednostek Sektora Finansów Publicznych

Forum Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych Jednostek Sektora Finansów Publicznych działające przy FRDL Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie zostało utworzone 17 stycznia 2013 roku. Forum liczy obecnie 51 członków.

 

Podstawową formą działania Forum są comiesięczne, cykliczne spotkania z udziałem wysokiej klasy ekspertów – praktyków i wykładowców, w trakcie  których omawiane są istotne zagadnienia dotyczące prowadzenia audytów i kontroli w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

Forum jest platformą współpracy i integracji osób zajmujących się audytami i kontrolami wewnętrznymi w jednostkach sektora finansów publicznych, stanowiącą wsparcie dla środowiska zawodowego, służącą poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania. Zarząd serdecznie zaprasza wszystkie osoby zajmujące audytami i kontrolami wewnętrznymi w jednostkach sektora finansów publicznych do przystąpienia do Forum.

 

Pracami Forum kieruje Zarząd wybierany na 5-letnią kadencję. Obecnie w jego skład wchodzą:

  • Wiceprezes Zarządu Anna Pietrasiewicz Rybak – Gmina Kęty,
  • Członkowie Zarządu:
  • Beata Drozd-Cała – Starostwo Powiatowe w Bochni,
  • Mirosława Karkowska – MISTiA

 

Zgłoszenie można wysłać wypełniając deklarację zamieszczoną poniżej za pomocą:

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Statut:

 

Deklaracja członkowska:

 

 

 

Kalendarium spotkań Forum na 2020 rok:

8.01., 6.02. (czwartek), 4.03., 1.04., 6.05., 3.06., 1.07., 5.08., 2.09., 7.10., 4.11., 2.12.2020 r.

Font Resize
Kontrast Tytułów